Ustawa o zarządzaniu kryzysowym tekst jednolity

Pobierz

Zakres regulacji ustawy Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 zPar.. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.. Uchylone (2)jednolity tekst ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148),Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1401 Wersja archiwalna od 2019-06-29 do 2019-07-28.. 2019 r. poz. 1211 - (art. 2) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - nowy jednolity tekst.. 4 ust.. art. 33 wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2007 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 22:25:12) Dz.U.. z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U..

... o zarządzaniu kryzysowym.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.. Ustawa określa organy właściwe w sprawach.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.. Istnieje tekst jednolity - POKAŻ JEGO AKTUALNĄ WERSJĘ input.. Art. 2.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym Pokaż treść w pełnym oknieObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym Pokaż treść w pełnym oknie .. text.html.. z 2007 r., Nr 89, poz. 590)Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1166).. 1 pkt 1 - 3, 7 i 8 ust.. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.. ZAMKNIJ close.. z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.. zm.) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. t.j..

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tekst jednolity: Dz.U.

3 pkt 3 - 13 i par.. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U.. Istnieje tekst jednolity - POKAŻ JEGO AKTUALNĄ WERSJĘ input.. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.. Status aktu prawnego: .. z 2007 r., Nr 89, poz. 590)Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1856 Wersja archiwalna od 2021-01-26 do 2022-02-02. .. o zarządzaniu kryzysowym.. Akty zmieniajace.. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tekst jednolity: Dz.U.. Art. 2.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym Pokaż treść w pełnym oknie .. Art.Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, tekst jednolity: Dz.U..

Tekst jednolity dla aktu (1)2.

Akt prawny obowiązujący opcje loupe more_vert.. Uwzględnia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 5 lipca tego roku.. Art. 2.W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym Załączniki D2020000185601_1.pdf Podziel się Tweetnij.Tytuł.. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art. 27-31 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), które stanowią: "Art. 7 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2012 r.Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym Pokaż treść w pełnym oknie7) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.. z 2014 r. poz. 1099, ze zm. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, tekst jednolity: Dz.U.. Dz.U z 2015 poz. 355 z późn.. Tekst ogłoszony: D20181401.pdf.. Pojęcie zarządzania kryzysowegoUSTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Art. 1. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej..

Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.

Akt prawny obowiązujący opcje loupe more_vert.. 2007-08-22. uznany za uchylony.. 2 pkt 1 - 3 i 6, ust.. Nr 178, poz. 1380 z późn.. Rozporzadzenia (9) Akty zmienione.. Dziennik Ustaw z dnia 27 października 2009 r. Nr 178, poz. 1380 (tekst jednolity) - Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, - Dz. U. z 2015 r., poz. 1505.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Art. 1.. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.. z 2013 r. poz. 1166, ze zm .Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1166)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt