Opisz przyczyny i skutki kwaśnych opadów

Pobierz

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza jest przyczyna 5-6 procent zgonów rocznie.. Pomóż planecie, porozmawiaj z rodzicami o ekologii Jak się tworzą kwaśne deszcze, przyczyny i skutki kwaśnych opadów.W jaki sposób można im zapobiegać?. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorów, dwutlenku siarki, tlenków azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, .Kwaśne opady mają odczyn kwasowy (pH < 5,6).. Kwaśne deszcze mogą przybrać formę deszczu, śniegu lub mgły, które zawierają znaczne ilości dwutlenku siarki i tlenku azotu.. W rezultacie rośliny zielone po prostu zostają wysuszone.. Najcześciej wymienianymi skutkami oddziaływania kwaśnych deszczy są zakwaszenia jezior, rzek a także niezwykle niszczycielska erozja gleb.Kwaśne opady zakwaszają glebę, uszkadzając korzenie roślin.. Zanieczyszczenia powodują też nadmierne zwiększenie zawartości w glebie metali ciężkich, na przykład kadmu, ołowiu.Głównymi czynnikami powodującymi kwaśne deszcze są przenikające do atmosfery tlenki siarki (zwłaszcza dwutlenek siarki) i tlenki azotu.. Źródłem tych zanieczyszczeń są zarówno procesy naturalne (wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne, pożary) jak i procesy będące wynikiem działalności człowieka (ze .Opisz rozmieszczenie opadów na ziemi.. Giną zwierzeta ponieważ gdy jest jezioro z opadami kwasnych deszczy to nie maja pożywieni i przestają sie rozmnazać..

Źródło 1.Topnienie lodowców - przyczyny i skutki.

Zapobieganie topnieniu lodowców Lodowce topnieją w wyniku kilku czynników: nasłonecznienia, które powoduje nagrzewanie się kamieni na powierzchni lodowca, oddziaływania wód lodowcowych z wyżej położonych części lodu oraz ciepłych mas powietrza i ciepłych wiatrów.. globalne ocieplenie kwaśne deszcze kwaśne opady albedo skutki globalnego ocieplenia ppm wpływ dwutlenku węgla na globalne ocieplenie przyczyny globalnego ocieplenia aerozol.Jest również niebezpieczny dla oczu - może być przyczyną m. in.. Kwaśne deszcze powstają poprzez wytworzenie kwasów w reakcji wody z obecnymi w powietrzu gazami.. Mam tu na myśli kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą się znajdować nie tylko w deszczu, ale mogą występować jako kwaśna mgła, czy tez śnieg.. Negatywny wpływ na nasze zdrowie (układ oddechowy i krwionośny) 5NISZCZĄ BUDOWLE BUDYNKI POMNI.Kwaśne deszcze powodują obumieranie dużej ilości drzew, a także niszczenie runa leśnego.. Drzewa mają uszkodzone liście, co powoduje nadmierne parowanie wody i zakłócenia w procesie fotosyntezy - skutkiem, czego jest ich mała odporność na warunki klimatyczne.Kwaśne deszcze powodują również uszkodzenia różnych budynków, pomników i zabytków, ponieważ rozpuszczają wapień i cement..

2010-11-14 17:56:07 Jakie są skutki negatywne kwaśnych deszczy ?

Opady atmosferyczne w postaci kwaśnych deszczy mogą przyczynić się do bardzo negatywnych konsekwencji, które odbiją się na zdrowiu człowieka oraz na funkcjonowaniu naturalnego ekosystemu.. Ze względu na duży ciężar właściwy, gaz ten powoli rozprzestrzenia się w atmosferze.Sposobów zapobiegania występowaniu kwaśnych opadów jest wiele.. Nadmiar kwasów zakłóca gospodarkę substancjami wzrostowymi i enzymami.. Przyczyny kwaśnych deszczy: W warunkach normalnych pH opadów atmosferycznych wynosi ok. 5,5-6,5.. Zmnie…Kwaśne deszcze to zanieczyszczone opady, które spadają z góry i szkodzą naszemu środowisku.. Może spowodować choroby dróg oddechowych, wody wzroku itp.. Drzewa mają uszkodzone liście, co powoduje nadmierne parowanie wody i zakłócenia w procesie fotosyntezy - skutkiem, czego jest ich mała odporność na warunki klimatyczne.Zjawisko kwaśnych opadów jest przyczyną degradacji wód.. Zanieczyszczone powietrze zagraża również zdrowiu człowieka.. Nadmiar kwasu osadzający się na drzewach wypłukuje z nich wapń i magnez.Zadanie: opisz zjawisko kwaśnych opadów przyczyny skutki składniki powodujące sposoby ograniczenia ich powstawaniaSKUTKI WYSTĘPOWANIA KWAŚNYCH DESZCZY Wpływ na roślinność Kwaśne deszcze powodują obumieranie dużej ilości drzew, a także niszczenie runa leśnego..

Źródłem kwaśnych deszczów jest zanieczyszczenie atmosfery.

Mają szkodliwy wpływ na sztuczne tworzywa, witraże, czy metale, ponieważ powodują korozję.. Gazy te to tlenek azotu, dwutlenek siarki, siarkowodór i chlorowodór, które są emitowane do atmosfery na skutek procesów spalania paliw oraz różnych produkcji przemysłowych ale także podczas .. Opisz bezpośredni lub pośredni wpływ kwaśnych opadów na: a) szatę roślinną b) gleby c) wody powierzchniowe d) obiekty - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Wyjaśnij, z czego mogło wynikać przekonanie autora tekstu, że pozytywne skutki podboju przeważały nad skutkami negatywnymi.. Może prowadzić do uszkodzeń wielu gatunków roślin żywieniowych, co z kolei może wpłynąć na zmniejszenie produkcji i pogorszenie jakości żywności.Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne o kwaśnym odczynie pH, niższym niż 5,6 (normalnie deszcz jest lekko kwaśny ze względu na obecność w powietrzu dwutlenku węgla, który w reakcji z wodą daje kwas węglowy).. około 10 godzin temu.. Opad mokry powstaje wskutek pochłaniania przez znajdującą się w powietrzu parę wodną gazowych zanieczyszczeń powietrza, przede wszystkim tlenku siarki (IV), tlenków azotu i tlenku węgla (IV).odpowiedział (a) 22.11.2011 o 19:52: 1. uszkadzają roślinność (strukturę roślin) 2. wpływaja destruktywnie na ekosystemy (wodnych) 3..

2008-11-27 17:49:56Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia i występowania kwaśnych opadów .

Wzrost promieniowania UV niekorzystnie wpływa także na rośliny.. Tlenek siarki (IV) to bezbarwny, trujący gaz, który posiada duszący zapach.. Także obrazy, litografie, czy starodruki umieszczone w muzeach, galeriach i bibliotekach są narażone na ich szkodliwy wpływ.Są one efektem i skutkiem ubocznym jazdy samochodem, pracy różnych maszyn, fabryk, hut a także ogrzewania, zwłaszcza paliwami stałymi czyli różnymi rodzajami węgla i koksu.. To przyczynia się do nadmiernego parowania roślin.. Tlenek siarki (IV) i tlenki azotu emitowane do atmosfery stanowią gazowe zanieczyszczenia powietrza.. - Kwaśne deszcze - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Opisz jak zbudowane są przeciwciała i jaką pełnią funkcję.. To człowiek "wypuszczając" do powietrza te szkodliwe gazy, jest przyczyną kwaśnych deszczów.. Są one uzależnione od rodzajów oraz źródeł zanieczyszczeń odpowiedzialnych za powstawanie tych opadów.. Szkoła ponadpodstawowa.. Zanieczyszczenie powietrza nie pozostaje bez wpływu na zwierzęta, np. rozmnażanie ptaków żyjących przy brzegach zakwaszonych jezior jest zaburzone.Tak zwane kwaśne deszcze niszczą florę, faunę oraz przyspieszają procesy korozji metali.. Powstają one w wyniku reakcji obecnej w atmosferze wody z gazami zanieczyszczającym powietrze, głównie tlenkami siarki (SO 2, SO 3) i tlenkami azotu.Kwaśne deszcze Kwaśne deszcze - opady atmosferyczne o kwaśnym odczynie (pH poniżej 5,6).. zaćmy.. Zanieczyszczenia te mogą przemieszczać się na znaczne odległości, stanowiąc tym samym globalny problem.Opisz bezpośredni lub pośredni wpływ kwaśnych opadów na: a) szatę roślinną b) gleby c) wody powierzchniowe d) obiekty stworzone przez człowiekaWskutek kwaśnych opadów zostaje przyspieszone wietrzenie budowli wykonanych z wapienia, czy też piaskowca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt