Cechy obrazu powstającego w zwierciadle płaskim

Pobierz

2 Zadanie.. Cechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych; prosty; równy - tej samej wielkości .. Jeśli w zwierciadle obserwowany będzie poruszający się przedmiot to ruch obrazu będzie odbywał się w kierunku przeciwnym niż ruch przedmiotu.Na przykładzie zwierciadła płaskiego omówimy własności obrazów powstających w układach optycznych (zwierciadłach, soczewkach).. Zwierciadła kuliste.. Zwierciadła kuliste.. x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadłaPodaje cechy obrazu powstającego w zwierciadle płaskim.. obraz prosty powiększony p > 1 Obraz w zwierciadłach wklęsłych Konstrukcja obrazu w zwierciadłach wypukłych F O przedmiot Cechy: pozorny prosty pomniejszony F' obraz Soczewki to ciała przezroczyste (zbudowane .Zwierciadło ?. Ze względu na kształt wyróżniamy zwierciadła płaskie i kuliste.. Obraz ten jest widoczny jedynie dla obserwatora rejestrującego rozbieżną wiązkę promieni opuszczających układ optyczny.Gdy patrzysz w lustro (zwierciadło płaskie), widzisz swoje odbicie (obraz optyczny).. 2010-10-14 21:38:46Zwierciadło płaskie.. Obraz pozorny powstaje za zwierciadłem w miejscu, gdzie przecinają się przedłużenia promieni odbitych.. ?Obraz, który powstaje w zwierciadłach płaskich różni się od przedmiotu tym, że następuje zamiana stron..

Cechy obrazu powstające w zwierciadle.

to ciało stałe nieprzezroczyste, które odbija promienie świetlne.. 2012-01-03 19:50:33 Jaka jest odległość obrazu powstającego w zwierciadle płaskim od przedmiotu który jest oddalony o 2 m.. Tak, więc w zwierciadle płaskim obraz przedmiotu jest: - pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Konstrukcja obrazu w zwierciadłach płaskich.. ZD2 Zadanie.. W tafli jeziora odbijająZwierciadło optyczne, lustro - gładka powierzchnia, o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej.Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło, odbijając większą jego część.. powstaje w tej samej odległości od zwierciadła co przedmiot 4. zastosowamie zwierciadeł płaskich i kulistych w życiu codziennym ps.. Nie odpowiem na.Cechą charakterystyczną obrazów powstałych w zwierciadle płaskim jest to, że różnią się one od przedmiotów stronami (strona prawa i lewa zostają zamienione).. Zwierciadła możemy spotkać w otaczającej nas przyrodzie.. Pozorny obraz to również taki, który jest utworzony przez przedłużenia promienia świetlnego i promień świetlny (np .Obraz utworzony w zwierciadle płaskim jest prosty i pozorny.. ZD3 Zadanie.. 2010-01-04 22:19:23 Podacie cechy obrazu z kwiatami (przymiotniki)?.

licze na najCechy obrazu powstające w zwierciadle.

W zwierciadłach płaskich zawsze powstają obrazy tej samej wielkości, proste i pozorne.. pomożecie?. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8Konstrukcja obrazu strzałki w zwierciadle płaskim 4.. Powtórzmy ponownie niezbędne oznaczenia i wzory: x - odległość przedmiotu od zwierciadła h - wysokość przedmiotu y - odległość obrazu od zwierciadła H - wysokość obrazu f .Powstawanie obrazów w zwierciadle płaskim Cele lekcji: Poznasz: - prawo odbicia światła oraz jego zastosowania Dowiesz się: - jaka jest różnica między odbiciem a rozproszeniem światła - w jaki sposób powstaje obraz w zwierciadle płaskim, oraz jakie ma cechy Polecenia: 1.Zwierciadło płaskie .. powstaje obraz w jakiej był umieszczony przedmiot względem zwierciadła), normalny (tych samych rozmiarów).. W celu znalezienia obrazu świecącego punktu, powstającego w zwierciadle płaskim, należy poprowadzić co najmniej dwa promienie świetlne .Dokończ konstruowanie obrazu powstającego w zwierciadle płaskim.. ZD1 Zadanie.. W zwierciadle kulistym wklęsłym będą to: promień równoległy do osi optycznej, który po odbiciu przechodzi przez ognisko zwierciadła F .Krok po kroku w jaki sposób sporządzić obraz w zwierciadle płaskim na lekcje fizyki..

Zna cechy otrzymywanych obrazów.

Promienie nie wychodzą z tego punktu, ale zdają się z niego wychodzić.Zwierciadło płaskie jest najprostszym i najczęściej spotykanym rodzajem zwierciadła.. Wie, Ŝ e w zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, prosty, tej samej wielkości co.. Przykład obrazu rzeczywistego , powiększonego i odwróconego jaki powstaje w zwierciadle sferycznym wklęsłym gdy przedmiot znajduje się przed ogniskiem optycznym (f)Obraz pozorny - obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych po ich przejściu przez układ optyczny.Obraz pozorny nie jest widoczny na ekranie.. Strona prawa staje się lewą i odwrotnie lewa staje się prawą.. zwierciadła płaskiego, • cechy obrazu pozornego, • właściwości .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. • potrafi określić zasadę.. Powiększenie: p > 1 - obraz powiększony p < 1 - obraz pomniejszony p = 1 - obraz równy.. 2010-01-04 22:19:23 Podaj dowolne tytuły znanych obrazów 2013-12-01 18:48:24 odbicie przedmiotu w zwierciadle płaskim i kulistym.. 1 Zadanie.. Cechy obrazu powstałego w zwierciadle płaskim: • pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych od powierzchni zwierciadła • prosty - to taki, który w stosunku do przedmiotu nie jest odwrócony • tej samej wielkości co przedmiot.Zwierciadła..

Zna cechy wektorowe siły.3.

Dawniej zwierciadła wykonywano poprzez polerowanie metalu, później została opanowana technologia nakładania na taflę szklaną cienkiej warstwy metalu (zwykle srebra .3.. Najwyższą gładkość mają powierzchnie zwierciadeł w teleskopach optycznych, wykonane są z dokładnością do 100 nm. • rysuje konstrukcyjnie obraz punktu lub figury w zwierciadle płaskim.. 2.zwierciadła kuliste- gładka powierzchnia odbijająca, odbija znaczną część promieniowania o kształcie kuli lub jej części; a) kuliste wklęsłe-odbijają .Teraz przyjrzymy się jak w zwierciadle wypukłym powstają obrazy i jakie są ich własności zależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła.. Obrazy optyczne.. Obraz prosty to taki, który w stosunku do przedmiotu nie jest odwrócony.. Dorysowujemy brakujące promienie i konstruujemy powstały w zwierciadle obraz: pokaż więcej.. Tworzy je płaska i wypolerowana powierzchnia, która w idealnym przypadku nie absorbuje, ani nie rozprasza światła - jedynie odbija promienie świetlne.. Rysunek2 przedstawia sposób powstawania obrazu w zwierciadle wklęsłym: Zwierciadło sferyczne wklęsłe stanowi wewnętrzną powierzchnie sfery.Zjawiska optyczne w otaczającej nas rzeczywistości- Opisane zwierciadła i soczewki.. Cechy obrazów w zwierciadłach płaskich a) Prosty ( nieodwrócony) b) Tej samej wielkości co przedmiot ( niepowiększony ) c) Pozorny, ponieważ powstaje w wyniku przecięcia przedłużonych promieni odbitych ( za zwierciadłem) Uwaga: gdyby na drodze promieni odbitych ustawić ekran to takiego obrazu nie uzyskamy na nim ,Konstrukcja obrazu punktu w zwierciadle płaskim Konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim Symulację konstrukcji obrazu w zwierciadle płaskim zobaczysz pod adresem: (link umieszczono za zgodą autora sumulacji) Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim Cechy obrazu powstającego w zwierciadłach płaskich -jest pozorny, obrazy .Te cechy obrazu zależą od położenia przedmiotu względem ogniska optycznego zwierciadła.. Zwierciadła: 1. zwierciadło płaskie- powierzchnia jego jest gładka, odbija znaczną część promieniowania jakie pada na płaszczyznę.. zwierciadło płaskie czyli to jest lustro, lub wypolerowana, gładka część metalu.. Polecenia na zajęcia: - przeczytanie tematu, obejrzenie poleconego filmu, - samodzielne opracowanie krótkiej notatki w zeszycie: • podział zwierciadeł, • def.. Konstrukcja ogniska w zwierciadłach kulistych.. Odbicie światła.. Cechy obrazu otrzymywane w soczewce rozpraszającej zawsze są identyczne bez względu na odległość przedmiotu od soczewki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt