Wydarzenia realistyczne i fantastyczne w legendzie piast kołodziej

Pobierz

ELEMENTY (wydarzenia, miejsca, bohaterowie) REALISTYCZNE: Piast, Rzepicha, Ziemowit, Popiel, Kruszwica, Gniezno, wybranie Piasta Kołodzieja na księcia, ELEMENTY .Postacie, zdarzenia i fakty historyczne, ukazane w legendzie - postacie: Piast, Rzepicha, Ziemowit, Popiel, - powstanie pierwszej dynastii Piastów, - nazwy grodów: Kruszwica, Gniezno, - opisane obyczaje staropolskie: staropolska gościnność, zgodnie z którą każdy miał być dobrze ugoszczony w domu gospodarza oraz uroczystość postrzyżyn, czyli obcięcia włosów siedmioletnim .Wydarzenia te miały miejsce w dawnych czasach kiedy na polskiej ziemi, mieszkały różne szczepy słowiańskie.. - udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela.Piast Kołodziej Dawno, dawno temu… Niedaleko kruszwickiego grodu, w którym władzę sprawował książę Popiel, żył ubogi oracz Piast.. Szanowali i kochali go sąsiedzi, bo chętny był do rady i pomocy, uczynny .. 2.Legenda o Piaście (realizm i fantastyka) - Sortowanie według grup.. Codziennie składał drewniane koła do wozu, a w uprawie niewielkiego poletka pomagała mu żona, Rzepicha.. 3 minutes ago.Najpierw przeczytajcie zdania, później ustalcie kolejność zdarzeń i wpiszcie odpowiednie liczby w kratki.. Rzepicha - żona Piasta, matka Siemowita.. b)fantastyczne, czyli nieprawdopodobne, które nie mają miejsca w świecie rzeczywistym..

Wskaż niepoprawną informację o legendzie.

Zapisz w zeszycie definicje pojęć : wydarzenia realistyczne i fantastyczne.. Postacie w utworze, podobnie jak wydarzenia, mogą być realistyczne lub fantastyczne.. Na ziemi Polan rządził podły Król Popiel , który za nic miał prawa pozostawione przez przodków.. Próby zdobycia pożywienia przez Siemowita 5.. Przeczytaj uważnie tekst pt. Piast Kołodziej -p.s.163-164.. Niedaleko grodu żył z rodziną biedny kołodziej Piast.. Codziennie składał drewniane koła do wozu, a w uprawie niewielkiego poletka pomagała mu żona, Rzepicha.. 2.Streszczenie "Legendy o Piaście".. Legenda pt."O Lechu, Czechu i Rusie"- "Tutaj się osiedlimy" (podręcznik s.165-167) .60 seconds.. Siemowit - dzielny syn Piasta.Sporządź w zeszycie tabelę, w której porównasz legendy.. Miłego dnia!. Najstarszy syn Piasta kończył właśnie 7 lat.. Zgodnie z prastarym .Piast (C. Niewiadomska) Bohaterowie.. Codzienne życie Piasta i jego rodziny 2.. Piast mieszkał: a. w okolicach Kruszwicy b. w Warszawie c. w Gnieźnie 2.. Otwórz "Podręcznik" na str. 163 i przeczytaj legendę pt. "Piast Kołodziej".. Najstarszy syn Piasta kończył właśnie 7 lat.. Przeczytaj uważnie informacje z podręcznika o pisaniu opowiadania twórczego na podstawie baśni lub legendy.. Z uprawy niewielkiego pola i wyrobu drewnianych kół do wozów, utrzymywał on swą żonę Rzepichę oraz gromadkę zdrowych i wesołych dzieci będących największą radością rodziców.Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Jak wiesz, legenda to opowieść częściowo prawdziwa, a częściowo zmyślona..

Legenda zawiera wyłącznie elementy fantastyczne.

Na koniec przepiszcie do zeszytu uporządkowany już poprawnie plan wydarzeń.. Piast Kołodziej - ubogi kmieć (chłop), który dzięki swojej mądrości i dobroci został królem.. Rzepicha - żona Piasta Kołodzieja, roztropna i gospodarna.. Ziemowit - ich synek, w dzień jego postrzyżyn do zagrody kmiecia przybyli tajemniczy goście - aniołowie.. Czas akcji: dawno, dawno temu, w czasach legendarnych.fantastyczne :-zabiegi skierki-rzucenie czaru na kirkora-zamienienie grabca w drzewo-pojawienie sie krwawej plamy na czole balladyny-smierc Balladyny Realistyczne: - pożar domu wdowy - zbieranie malin - walka siostr - zabicie Aliny-milosc kirkora i balladyny - wyrzeczenie matki - zadza wladzy(uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) 5.. Postrzyżyny i pomyślna wróżba na przyszłośćKruszwica: legenda o Piaście Kołodzieju.. Człowiek dobry, skromny i gościnny.. Opowiemy o wydarzeniach ukazanych w legendzie pt. "Piast Kołodziej", podzielimy je na realistyczne i fantastyczne.. Author: zawia11.. Wykonywanie ćwiczenia 1/195 z podręcznika: co jest głównym tematem tekstu "Piast Kołodziej"?. - podręcznik str.216.Legenda pt."Piast Kołodziej" - wydarzenia realistyczne i fantastyczne (podręcznik s.163-164)..

Bogaty kmieć - Piast kołodziej.

W małym grodzie nieopodal Kruszwicy żył w owym czasie kołodziej imieniem Piast.Gatunek literacki Legenda zawiera w sobie elementy rzeczywiste (czyli fakty) i elementy fantastyczne.. Zapisz temat i cel lekcji; 2.. Popiel to postać: a. legendarna b. historyczna c. fantastyczna.. Do dzieła zatem!. Odnosi się do wydarzeń lub postaci historycznych.. Wpisz do tabeli historyczne i fikcyjne elementy legendy o Piaście i Popielu.fantastyczne-odwiedziny 3 duchów , pojawienie sie twarzy marleya na kołatce ,odwiedziny marleya zakutego w łańcuchy realistyczne- praca scrooge'a w kantorze , wypedzenie kolędników , życzenia freda i cała reszta wydarzenia realistyczne które mogą wydarzyć się w życiu a fantastyczne to takie które nie mogą np.latanie na świni xDWydarzenia przedstawione w utworach literackich mogą być: a)realistyczne, czyli prawdopodobne, które mogłyby zdarzyć się w rzeczywistości.. Przeczytać legendę i wiadomość - podręcznik s.164 (ramka).. Przygotowania do postrzyżyn 4.. Elementy realistyczne: postrzyżyny, huczna zabawa, Ziemowit, Piast Kołodziej i jego żona Rzepicha, chata Piasta Kołodzieja, Ziemowit jako książę polski, Elementy fantastyczne: tajemnicze znaki wykonane przez wędrowców, wędrowcy, rozmnożenie jadła i napojów .Dzisiaj zajdziemy się w kręgu legend polskich..

Wypisać w formie planu wydarzenia realistyczne i fantastyczne (praca w zeszycie).

Pamiętajcie by w zeszycie zapisać numer zadania, stronę oraz część ćwiczenia, z którego to zadanie pochodzi.W legendzie wydarzenia realistyczne przeplatają się z fantastycznymi.. W legendzie pojawiają się elementy realistyczne i fantastyczne.. Plan ramowy 1.. Objaśnia istotne wydarzenia dla danej społeczności lub nawiązuje do postaci, które odegrały w dziejach ważną rolę.. Postać Piasta opisana została w literaturze i pojawia się w wielu utworach takich jak: Stara baśń (1876) - powieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego, Król Piast (1888) - powieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego, Za króla Piasta Polska wyrasta - wiersza Kornela Makuszyńskiego.-" Piast Kołodziej" - " O Lechu, Czechu i Rusie" -" Jurata, królowa Bałtyku" " Pani Twardowska" " Legenda o Bazyliszku" " O Wandzie, co nie chciała Niemca" 2.. Spotkanie chłopca z nieznajomymi 6.. Gościna wędrowców w domu kołodzieja 7.. Legenda to opowieść ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie.. Niedaleko grodu żył z rodziną biedny kołodziej Piast.. Napisz, co wydarzyło się, gdy syn Piasta Kołodzieja skończył 7 .Piast w literaturze.. Na dzisiaj to wszystko, do dzieła!. Podczas rządów Popiela niedaleko Kruszwicy miał własną zagrodę zamożny kmieć Piast kołodziej.. Wskaż niepoprawną informację o legendzie.. Zgodnie z .Zapisz w zeszycie plan wydarzeń do poznanej legendy: .. realistyczne (bohaterowie, miejsca, zdarzenia) Elementy fantastyczne (bohaterowie, miejsca, zdarzenia) Piast Kołodziej O Lechu, Czechu i Rusie .. Tytuł legendy Temat legendy (O jakim ważnym wydarzeniu opowiada) Elementy realistyczne Elementy fantastyczne Piast Kołodziej O Lechu, Czechu i Rusierealistyczne i fantastyczne w legendzie pt. Piast Kołodziej.. Nieurodzaj i choroba Piasta 3.. Kliknij w link .1.. Piast zajmował się : a.Wklej do zeszytu (lub przepisz) 5 zdań typu PRAWDA - FAŁSZ dotyczących tekstu "Piast Kołodziej".. Działo się to w czasach, gdy w Kruszwicy rządził okrutny Popiel.. Działo się to w czasach, gdy w Kruszwicy rządził okrutny Popiel.. Sformułujemy przesłanie płynące z utworu.. Legenda o Piaście Kołodzieju - test 1.. Q. Wskaż niepoprawną informację o legendzie.. Ubogi chłop zajmujący się wyrobem kół i uprawą roli.. Dobra, uczynna, podtrzymująca tradycję postrzyżyn.. Wydarzenia przedstawione w legendzie rozgrywają się nad jeziorem: a. Śniardwy b. Gopło c. Bajkał 12.. .Wykonam pisemnie w zeszycie ćwiczenia 3 i 4/ s. 167 Przerysuję do zeszytu i uzupełnię tabelę Tytuł legendy Temat legendy Elementy realistyczne (bohaterowie, miejsca, zdarzenia) Elementy fantastyczne (bohaterowie, miejsca, zdarzenia) " Piast Kołodziej" " O Lechu, Czechu i Rusie".


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt