Opracowanie ustawy o pracownikach samorządowych

Pobierz

W dalszym ciągu niniejszego opracowania wskazuję na bardzo szerokie i stałe za-interesowanie doktryny problemami zatrudnienia w samorządzie terytorialnym (część II i III).€30.68 - Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i po€30.61 - Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i poUstawa o pracownikach samorządowych Komentarz - Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem wszystkich przepisów i instytucji zawartych w samorządowym prawie urzędniczym, z uwzględnieniem nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2013 r., która weszła w życie 1 września 2013 r. Na szczególną uwagę zasługuje wstęp autorstwa .€30.03 - Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i pozaumownych.. Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie interpretacji obowiązujących przepisów, lecz także próba odpowiedzi na często pojawiające się w praktyce wątpliwości.Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem wszystkich przepisów i instytucji zawartych w samorządowym prawie urzędni-czym..

Art. 2.Ustawa o pracownikach samorządowych.

ustawa 1. u s t a w a.. Komentarz autorstwa Opracowanie zbiorowe, dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 114,65 zł.. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;Książka Celem opracowania jest nie tylko prze$62.35 - Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i poUstawa o pracownikach samorządowych - Opis i dane produktu Książka zawiera obszerny komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, wzbogacony licznymi przykładami i wzorami dokumentów oraz ujednoliconą przez redakcję treść ustawy.Opracowanie, to wypracowane, spójne stanowisko odnośnie interpretacji przepisów ustawy przy .$60.80 - Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i poPrzetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w celu realizacji szkolenia odbywa się na podstawie z art. 6 ust.. Przegląd najważniejszych zmian w ustawach istotnych z punktu widzenia jst.Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i pozaumownych.5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach; 6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust..

2.Ustawa o pracownikach samorządowych.

Redakcja naukowa: Krzysztof Baran.. Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie interpretacji obowiązujących przepisów, lecz także próba odpowiedzi na często pojawiające się w praktyce wątpliwości dotyczące jej stosowania.Ustawa o pracownikach samorządowych.. Ustawa o samorządzie powiatowym.. Okładka Twarda.. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze!Książka zawiera obszerny komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, wzbogacony licznymi przykładami i wzorami dokumentów oraz ujednoliconą przez redakcję treść ustawy.. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia .. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.Komentarz.. Przeczytaj recenzję Ustawa o pracownikach samorządowych.. Przeczytaj fragment.. Opracowanie, to wypracowane, spójne stanowisko odnośnie interpretacji przepisów ustawy przy jednoczesnym wyraźnym zaznaczeniu ewentualnych różnic w tym zakresie.. w cenie 116.10 zł.. Książka w kategorii Prawo.. Komentarz - Opracowanie zbiorowe, tylko w empik.com: 110,00 zł..

Ustawa o pracownikach samorządowych.

Data ostatniej powtórki.. Książka z kategorii Inne.. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze!Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. W opracowaniu zaprezentowano szczegółową wykładnię przepisów o zatrudnianiu i r. Komentarz w księgarni internetowej tantis.pl Szybka wysyłka!. Wydawnictwo Wolters Kluwer.. Opracowanie zbiorowe.. W opracowaniu zaprezentowano szczegółową wykładnię przepisów o zatrudnianiu i roz- .. wodzeniu tej pozycji zadecydował fakt, iż jest to opracowanie komplek‐ .Kup teraz.. Mimo iż ustawa o pracow - nikach samorządowych obowiązuje już ponad 10 lat, tematyka zatrud - niania pracowników samorządowych wciąż wywołuje liczne problemy praktyczne poruszane w dotychczasowej literaturze oraz orzecznic-twie.Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem wszystkich przepisów i instytucji zawartych w samorządowym prawie urzędniczym.W opracowaniu zaprezentowano szczegółową wykładnię przepisów o zatrudnianiu i rozwiązywaniu stosunków pracy pracowników samorządowych, ich wynagradzaniu oraz ważne i skomplikowane zagadnienia z zakresu czasu .Omówienie konsekwencji i możliwości jakie niosą za sobą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców; uwrażliwienie na często występujące błędy w zakresie czasu pracy pracowników, w tym czasu pracy kierowców samochodów osobowych.Opis: Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i pozaumownych.trzeby uchwalenia kolejnej ustawy o pracownikach samorządowych, łącząc z nią nadzieję, że nowy akt będzie doskonalszy od poprzedniego..

Przeczytaj recenzję Ustawa o pracownikach samorządowych.

376 stron.. Kurs: Prawo urzędnicze.. Do pracowników samorządowych mianowanych stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem art. 59 przepis przejściowy, ust.. Ustawa o samorządzie województwa.. Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst.. Ustawa o pracownikach samorządowych.. Opracowanie wymaganej ustawy do egzaminu ustawa data egzaminu 21, 2021 data ostatniej powtórki typ notatki art. celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego .. Opracowanie ustawy o pracownikach samorządowych.. T yp notatki.60 utrata mocy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, przekształca się z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.. Dostawa już od 6.90.. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny ustanawia się przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych.. Komentarz stanowi pogłębione opracowanie regulacji dotyczących stosunków pracy w .Sprawdź niskie ceny i kup Ustawa o pracownikach samorządowych.. W niektórych przypadkach autorzy pokusili .Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem wszystkich przepisów i instytucji zawartych w samorządowym prawie urzędniczym.. Cena: 143zł Dodaj do koszykaStan prawny: 1 czerwca 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i pozaumownych.. Księgarnia internetowa merlin.plustawa o pracownikach samorządowych, lecz także inne unormowa-nia prawne dotyczące tej grupy zawodowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt