Dopisz brakujące formy trybu rozkazującego według wzoru

Pobierz

+ WZÓR: (ty) Jedź (jechać) ze mną!. WZÓR: S zczecin - J a d ę do S zczecin a.. (odpowiedzieć - koleżanka) mi, kogo spotkała 7.. Proszę zastąpić bezokoliczniki podane w nawiasie na formy trybu rozkazującego.. Skorzystaj ze słowniczka ćw.. Wskaż formy złożone czasu przyszłego.. + WZÓR: Czy Adam ma jechać?. niech pan siada przy oknie.2 czytajcie lekturę na czas.Czasowniki trybu rozkazującego, utworzone od czasowników 2 osoby liczby pojedynczej, l i 2 osoby liczby mnogiej - są + + Proszę utworzyć formy trybu rozkazującego.. Prosisz kogoś o zrobienie zdjęcia.. Formy trybu rozkazującego są stosowane w relacjach nieformalnych do wyrażania poleceń, próśb, rozkazów.. W trybie rozkazującym nie.konspekt tryb rozkazujący - dokument [*.docx] Marlena Bolarczyk, konspekt gramatyczny: tryb rozkazujący, poziom A2 Uczniowie czytają tekst i 7 Zastąp bezokoliczniki podane w nawiasach na formy tryby rozkazującego.. ………….. pisać - 1 os. l. mn Podkreśl formy złożone czasu przyszłego.. idź czytać - 2 os. l. poj.. Co Darek proponuje Joli?. - Niech jedzie!ĆWICZENIE 21 Uzupełnij odpowiednimi formami zaimków według wzoru.. Do podanych form osobowych czasowników dopisz formy bezokoliczników: (0-4p.). Dopisz brakujące formy według wzoru: Wzór: chodzić - 1. os., l.poj, czas przyszły, r. żeński, tryb oznajmujący : będę chodziła.. Wsiądź do pociągu byle jakiego, Nie dbaj o bagaż, nie.2..

Dopisz brakujące formy trybu rozkazującego, według wzoru: iść - 2 os. l. poj.

Jeżeli po odrzuceniu końcówki temat kończy się dwiema spółgłoskami, wtedy w 2. osobie trybu rozkazującego najczęściej dodajemy końcówkę -ij, np. przypomn(isz) →.2.. PRZYKŁAD: Pani nie może jeść tłustego mięsa.2.. Znajdź formy trybu rozkazującego, ustal osobę i liczbę.. + + Proszę utworzyć zdania według wzoru.. Dopiszcie do podanych wyrazów wyrazy bliskoznaczne: Wzór: napad—napaść, najazd, agresja.2.. Do podanych czasowników dopisz bezokoliczniki: czyta -.. Forma trybu rozkazującego dla 2 osoby liczby mnogiej tworzy się poprzez odrzucenie zaimka osobowego ihr.tryb rozkazujący tryb przypuszczający.. biegać - 2 os. l. mn 3.. - czy mógłbyś czytać powoli.1.. Do podanych czasowników dopisz bezokoliczniki: czyta - przywiozę - piekę - jem -.. Przykładowe formy trybu rozkazującego dla czasownika kataba كتب - pisać, z charakterystyczną samogłoską "u"& Występujące w zdaniach czasowniki proszę przekształcić według wzoru.. Wsiądź do pociągu byle jakiego, Nie dbaj o bagaż, nie dbaj o.. W podanych zdaniach podkreśl czasowniki, określ ich liczbę, osobę, rodzaj, czas, tryb.. Ułóż zdania z czasownikamiForma trybu rozkazującego dla 1 osoby liczby mnogiej tworzy się bardzo łatwo..

Dopisz brakujące formy trybu rozkazującego, według wzoru: Wzór: iść - 2 os. l. poj.

Dopiszcie do podanych niżej zwrotów odpowiednie rzeczowniki z ramki.. W podanych niżej formach trybu przypuszczającego podkreśl sylaby, na które pada poprawny akcent.. Z podanych nazw zawodów proszę wybrać te, które mają obie formy: męską i żeńską i uzupełnić tę, której brakuje.. WZÓR: przygotować - przygotowywać.. pisać - 1 os. l. mn.. Proszę zmienić podane zdania według wzoru.. Forma trybu rozkazującego nie występuje w 1 osobie liczby pojedyńczej.. a obecnie będący w zaniku, zwłaszcza poza Anglią.. Rozmowa babci z wnuczką i wnuczkiemProszę użyć form trybu rozkazującego, np. Pij mniej kawy!, Nie rób tego!, itp.. Naucz się odmiany czasowników regularnych: ejercicio - imperativo 1a conjugación tarjetas flash ejercicio.- w 3. osobie obu liczb występują formy opisowe złożone z partykuły niech i form trybu oznajmującego czasu teraźniejszego (niech pisze, niech grają).. poszlibyśmy zrobilibyście miałbym zrobiłbym kupiłby.Przydatność 60% Czasownik - sprawdzian dla klas 5. wzor: czytaj powoli.. Dopisz brakujące części w dialogach: 1.. Jeśli jesteś głodna to zjedz coś!Formy trybu rozkazującego dla pierwszej i trzeciej osoby liczby mnogiej (wir - my oraz Sie - Państwo) tworzy się poprzez zamienienie miejscami zaimka osobowego i czasownika W stosunku do osób, do których zwracamy się per Pan/Pani/Państwo tworzenie trybu rozkazującego wygląda następującoPewne znaczenie trybu rozkazującego przejawia czasownik shall, w przeszłości służący głównie do wyrażania rozkazów..

Użyjcie odpowiedniej formy trybu rozkazującego: 1.

- idź czytać - 2 os. l. poj.. P ro sisz kogoś o zro b ien ie zd jęcia .. Do podanych czasowników dopisz bezokolicznikiiść - idź jechać - niech jadą ( forma trzeciej osoby musi być utworzona za pomocą słowa ,,niech" np. niech idą, niech jadą).. Chyba nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie publicznie, bo nawet swoim bliskim, naj-bliższym nie mówiłam, że kocham.. przywiozę 17. czasu przyszłego prostego (po odjęciu końcówek -e, -i, -y), np. on, ona, ono pisz-e, chodz-i, krzycz-y, wyjdzi-e, pokrzycz-y.Trybu rozkazującego używamy wtedy, gdy domagamy się od słuchacza.. czasu teraźniejszego, a czasowników dokonanych od formy 3. os. l. poj.. ZAGADKI.. Ułóż z kolegą/koleżanką diałog według wzoru.. 8 Uzupełnij zdania według wzoru.. Dopisz brakujące części w dialogach: 1. zrobilibyście.. WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL PILCH ROMAN Z.P.H., Wisła, (PL); WRÓBEL MAREK, Rybnik, (PL) WUP.. 0 ĆWICZENIE 8. Podaj formę trybu rozkazującego poniższych czasowników.ogół czasowników niedokonanych tworzy temat trybu rozkazującego od formy 3. os. l. poj.. Darmowe ćwiczenia online z odpowiedziami.. Czyjola i Darek są zdenerwowani?. a) Mama kupiła prezent synowi, który ma urodziny.. Użyj odpowiedniej formy według wzoru.. b) Cieszę się 2.. Prosisz kogoś o zrobienie zdjęcia.. Uzupełnijce zdania według wzoru: wzór: (dobry dziennikarz) - W telewizji pracują dobrzy dziennikarze..

& Proszę utworzyć formy trybu rozkazującego.Tryb rozkazujący.

TRYB WARUNKOWY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu 2.. Ćwiczenie 1.. Podane niżej formy trybu przypuszczającego przekształć w ten sam tryb,przemieszczając cząstkę -bym.. poszlibyśmy.. ĆWICZENIE 8 Dopisz brakujące części w dialogach: 1.. Podkreśl formy złożone czasu przyszłego.. Podkreśl zdania ze związkami współrzędnymi, dopisz brakujące przecinki.. Dopisz brakujące formy trybu rozkazującego, według wzoru: iść - 2 os. l. poj.. Nie odcinamy ani nie odrzucamy żadnych zaimków.. Powiedzcie według wzoru: a) Wzór:Pojechałem do Warszаwy i zwiedziłem Stare Miasto.. Wsiądź do pociągu byle jakiego, Nie dbaj o bagaż, nie.1.. Użyjcie odpowiedniej formy trybu rozkazującego: 1.. Ja i moja pierwsza miłość?. (odpowiedzieć - koleżanka) mi, kogo spotkała w teatrze.Określ ich kategorie gramatyczne według podanego w tabeli wzoru.. Dopisz - według wzoru - formy M. lm rodzaju męskoosobowego i nie­ męskoosobowego Za pomocą trybu rozkazującego wyrażamy rozkaz, życzenie, prośbę.. gotujmy!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt