Podaj nazwy soli o następujących wzorach sumarycznych

Pobierz

a) ZnSO4 d) bromek żelaza (II) b) Na3PO4 e) siarczan (IV) potasu c) NH4Cl f) azotan (V) miedzi (II) Przykład: chlorek magnezu - produkty dysocjacji Mg2+, Cl- 3. a) wodorek wapnia.Napisz wzory sumaryczne soli o następujących nazwach: 1-chlorek cynku 2-chlorek srebra (I) 3-chlorek chromu (III) 4-siarczek cyny (II) 5-siarczek srebra (I) 6-jodek potasu 7-fluorek sodu 8-bromek glinu 9-siarczan (IV)magnezu 10-siarczan (VI) miedzi (II) 11-siarczan (IV) żelaza (III) 12-siarczan (IV)wapnia 13- siarczan (IV) magnezu Podaj wzory sumaryczne następujących soli na podstawie ich nazwy: fosforan(V) potasu azotan (III) sodu siarczek miedz - Pytania i odpowiedzi - Chemia .. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. wiązań chemicznych zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek.. 2011-09-10 19:57:29; napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli 2013-06-08 23:40:03; Podaj wzory sumaryczne soli: 2010-03-23 15:47:46; Ustal wzory sumaryczne i strukturalne.. 2009-04-01 12:42:28; Wzory Sumaryczne i Strukturalne .pomyłek, sole są nazywane wg określonych reguł, o których dowiesz się w dalszych częściach rozdziału..

Twoje cele Podasz nazwy soli na podstawie ich wzorów sumarycznych.

a)bromek wapnia b)chlorek niklu(III) c)azotan(V) żelaza…Zadanie.Podaj wzory sumaryczne następujących związków chemicznych: 2013-04-01 12:21:08; Podaj wzory sumaryczne odpowiadające głównym składnikom: 2009-11-07 20:06:32; Podaj wzory sumaryczne soli : 2010-03-23 15:47:46; Podaj wzory sumaryczne związków chemicznych:!. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Wzory sumaryczne: a) N₂O₅ tlenek azotu (V) CuCl₂ chlorek miedzi (II) Fe₂S₃ siarczek żelaza (III) SO₃ tlenek siarki (VI) b) Cl₂O₅ tlenek chloru (V) FeBr₂ bromek żelaza (II) Al₂S₃ siarczek glinu MnO₂ tlenek manganu (IV) c) Mn₂O₇ tlenek manganu (VII) Sb₂S₅ siarczek antymonu (V) SnCl₄ chlorek cyny (IV) SO₂ tlenek siarki (IV)Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru .. Przedstaw rysunki poszczególnych doświadczeń, napisz wzory stosowanych związków chemicznych.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. owo gram substancji należy rozpuścić, jeżeli roztwór podgrzejemy do temperatury 600C, aby nadal pozostał roztworem nasyconym.Wzory sumaryczne następujących soli 2009-08-07 15:26:43 Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31 Podaj wzory sumaryczne soli : 2010-03-23 15:47:46Podaj nazwy związków o podanych wzorach sumarycznych i grupę związków do których należą PbO tlenek ołowiu (II) - tlenki PbO2 tlenek ołowiu (IV) - tlenki H2S siarkowodór - kwasy Na2CO3 węglan sodu - sole CuCl chlorek miedzi (I) - sole CuCl2 chlorek miedzi (II) - sole H3PO4 kwas fosforowy (V) - kwasy KOH wodorotlenek potasu - wodorotlenkiPodaj wzory sumaryczne soli o podanych nazwach 2009-05-22 21:35:14; Podaj wzory strukturalne następujących soli?.

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach.

Określ wartościowość metalu w następujących solach: AlCl3 K2S Na2S04 FeS CuCl Ag2S PbCl2 Li3PO4Zobacz wszystkie Wzory sumaryczne soli K2CO3 - węglan potasu Na2CO3 - węglan sodu Li2CO3 - węglan litu AgCO3 - węglan srebra MgCO3 - węglan magnezu CaCO3 - węglan wapnia BaCO3 - węglan baru FeCO3 - węglan żelaza (II) CuSO4- siarczan (VI) miedzi (II) MgSO4- siarczan (VI) magnezu K2SO4- siarczan (VI) potasu Na2SO4- siarczan (VI) soduNapisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan (VI) sodu c) azotan (V) żelaza (III) d) fosforan (V) glinu e) siarczek.Napisz wzór sumaryczny wodorku selenu.. A. wodorotlenek potasu, wodorotlenek miedzi (II), Zadanie.. Podaj nazwy soli o następujących wzorach sumarycznych:FeCl2, Ba(NO3)2, MnCO2, Srs, Bi, (SO2)3 Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Klasa 8 Chemia.. Wzory sumaryczne alkenów Połącz w pary.. 9 Liceum/Technikum Zad.1 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. Zaproponujesz metody otrzymywania wybranych soli.Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach f) siarczan(VI) wodorotlenek glinu g) fosforan(V) diwodorotlenek baru..

Wzory i nazwy!!!

Kwasy wzory sumaryczne Połącz w pary.. Podaj wzory sumaryczne następujących soli na podstawie ich nazwy: fosforan(V) potasu azotan (III) sodu siarczek miedzi (II) węglan magnezu siarczan (IV) sodu.. 14.Podaj wzory sumaryczne soli o podanych nazwach 2009-05-22 21:35:14 napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli 2013-06-08 23:40:03 Napisz wzory sumaryczne następujących soli : 2009-12-02 17:49:13Podaj produkty dysocjacji jonowej soli o podanych wzorach sumarycznych lub nazwach na podstawie przykładu.. Rozwiązanie.Rozwiązanie.. 2012-09-26 18:04:18; Napisz wzory sumaryczne tych soli i podaj ich nazwy ( ) 2013 .W temperaturze pokojowej związek ten tworzy bezbarwne kryształy, rozpuszczalne w wodzie, silnie higroskopijne o zapachu siarkowodoru.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach na2s kno2.. Zaliczaj.pl.. Liceum Chemia.. Uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli.3 Podaj nazwy systematyczne dla związków chemicznych o następujących wzorach sumarycznych: Na,s, CaF,, A1,O, SO,, BaO, C0,50 CO,,H,O,N,O, Potrzebuje na dzisiaj Dzięki .. Co to znaczy ze mam obliczyc i odwazyc stechiometryczną ilość substancji np. (NH4)2C2O4∙H2O?. wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych Połącz w pary.Zadanie: podaj wzory sumaryczne następujących soli a azotan Rozwiązanie: a zn no3 2 b al2so3 c febr3 d al2 so4 3 e fe2s3..

1) podaje nazwy i rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) długołańcuchowych.

Pochodne 7 węglowodorów 7.1.Podaj wzory sumaryczne związków Odkryj karty.. Przedstawisz rodzaje soli ze względu na ich budowę.. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. Zobacz rozwiązanie.. Podaj jony obecne w roztworze po reakcji, jeżeli reagenty zmieszano w .Chemia Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych: SiC, OF2, TiC, VB4 Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Liceum/Technikum Siarczek pewnego metalu o wzorze A 3 S 4 ma masę molową M = 296 g/mol a) Podaj symbol i nazwę pierwiastka chemicznego A. b) Napisz wzór sumaryczny podanego siarczku.. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS,Wskaż nazwy związków chemicznych o następujących wzorach sumarycznych: KOH, NaOH, Cu (OH)2, Al (OH)3.. Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: Sandra 24.4.2010 (20:49) Podobne materiały.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt