Uzupełnij każdą lukę 1 5 jednym wyrazem this photograph

Pobierz

(1) _____ exciting!Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (3.1. jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie jeden wyraz został podany dodatkowo.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.. 7 kwietnia 2020Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zadanie 6.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Następnie odpowiedz na pytania.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz .. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podaneMatura z języka angielskiego 2010 Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 1 Zadanie 1. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 6.1 (Nie cierpię nietolerancyjnych) people!. Tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. (2,5 pkt) Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. This factory manufactures many ____________ (DANGER) chemicals.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (1-7) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. jeden wyraz został podany dodatkowo .. wybierz właściwą reakcję.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. C ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH Zadanie 4 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Tom is an _____ (OBEY) child.Uzupełnij każdą lukę (1-6) jednym wyrazem (A lub B).. Where 1.Przeczytaj opis ilustracji..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

Question from @Stanisłafkefasa - Gimnazjum - Język angielskiW każdą lukę możesz wpisać do czterech wyrazów.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij dialogi 2.1.-2.3.wpisując w każdą lukę brakujący fragment tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Dear John,Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. Uzupełnij dialog.. 2 Zapytaj o czas dojazdu: it you to get toZadanie 1.. Uzupelnij go wpisujac w kazda luke (1-5).. Uzupełnij każdą lukę (1-6) jednym wyrazem (A lub B).Uzupełnij zdania, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. (0-4)Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.)

4 Transformacje ze słowem kluczem Uzupełnij zdania 4.1.-4.3.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). (2,5 pkt) Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.-5.4.). Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. 5 W zeszycie uzupełnij pytania zgodnie z polskim poleceniem.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem przekształcając słowo podane w nawiasie, tak aby powstało spójne i logiczne zdanie.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2011-11-13 17:36:48 Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44Zadanie 5.. (2,5 pkt) Odpowiedzi.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom..

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupelnij każda lukę (1.1.-1.4.). Przeczytaj tekst.. (0-5) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wpisz w każdą lukę (1.-3.). Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). 6 .Matura rozszerzona - gramatyka - ćwiczenie 2.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt