Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa

Pobierz

Pod tym terminem kryje się zarówno stabilność porządku konstytucyjnego oraz sytuacji politycznej i społecznej w danym państwie, jak i ochrona wartości .test.. Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze).. Zagrożenia wykraczają poza sferę militarną.. ((red.) Trejnis Zenon, Trzcińska Luiza) Niska cena i szybka wysyłka tylko na DobraKsiazka.pl - Sprawdź!Zobacz koniecznie BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ASPEKTY GEOPOLITYCZNE I MILITARNE w cenie 59.31 zł.. Informacje ogólne.. Do celów agresywnych wykorzystywane są zdobycze cywilizacyjne i .Pojmowanie bezpieczeństwa wspólnot społecznych ma długą tradycję.. Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.przemiany geopolityczne w XXI wieku, siły zbrojne w strategii i polityce bezpieczeństwa państwa, cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi, siły zbrojne w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, organizacyjna i techniczna transformacja sił zbrojnych,Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa.. Działalność.. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2013, s. 35.można tu wskazać pełne spektrum problemów, by wymienić kilka - obciążenia wynikające z kolonialnej przeszłości, uzależnienie od państw rozwiniętych, słaby i przestarzały przemysł, brak środków.W ramach bezpieczeństwa międzynarodowego, obok tradycyjnego bezpieczeństwa militarnego, możemy wyróżnić bezpie- czeństwo geopolityczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne, instytu- cjonalne, demograiczne, kulturowe, społeczne.Strona główna / Publikacje / Bezpieczeństwo geopolityczne - nowy wymiar analiz bezpieczeństwaw kontekście kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa w wymiarze regionalnym, istotne znaczenie ma identyfikacja oraz ocena siły czynników wpływających na stan tego bezpieczeństwa w regionie, stąd potrzeba badania: charakteru współpracy i procesów integracyjnych dotyczących wszelkich aspektów bezpieczeństwa, terytoriów i …Apr 21, 2022aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne / pod red. Mariana Żubera.- ..

Aspekty geopolityczne i militarne.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie instytucji państwowych oraz uczestnictwo w systemie międzynarodowym, najważniejsze dla państwa będą dwa aspekty bezpieczeństwa: polityczny i militarny.. Autorzy w swo-Dec 10, 2021Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa Książka - publikacja recenzowana Tytuł Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa Odpowiedzialność redakcja naukowa Ewelina Kochanek, Krzysztof Ligęza, Jerzy Kupiński Twórcy Kochanek Ewelina ( Redaktor red. ) 5.5 Afiliacja, Pracownik naukowy : Wydział Humanistyczny , Instytut Nauk o Polityce i BezpieczeństwieBezpieczeństwo geopolityczne - nowy wymiar analiz bezpieczeństwa (s. 13-24) Wprowadzenie do technik i narzędzi prognozowania sytuacji geopolitycznej (s. 85-101) Surowce energetyczne i dążenie do hegemonii.. Monografia pt. Geopoli-tyczne aspekty bezpieczeństwa zawiera 18 artykułów, które przed-stawiają interdyscyplinarne podejście oraz indywidualne poglądy i oceny w prezentowanych obszarach problemowych.. Rola pokoju globalnego dla wzrostu Chin w XXI wieku (s. 133-145)ANALIZY ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA; COE INFORMACJE; Ochrona Danych Osobowych; Kontakt; BIP.. Ogłoszenia.. Bezpieczeństwo polityczne jest definiowane na różne sposoby.. | (red.) Trejnis Zenon, Trzcińska Luiza | Adam Marszałek.. Koszt dostawy już od .. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl.Niniejszy artykuł oparty jest o przegląd literatury fachowej z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego Polski..

Pewne aspekty polityki bezpieczeństwa Polski w percepcji Rosji stanowią zagrożenie dla jej intersów.

W rozdziale pierwszym dokonano syntezy .. odgrywają: położenie geopolityczne, posiadane zasoby lub ich brak, stopień rozwoju nauki, posiadanie dostępu do zaawansowanych technologii oraz moż -Odnosząc się do przyjętej w temacie geopolityki i jej wpływu na kształtowanie roli Grecji w systemie bezpieczeństwa Europy, należy podkreślić, że istotę oceny znaczenia pozycji państwa w stosunkach międzynarodowych oraz w systemie bezpieczeństwa powinny stanowić cztery zasadnicze wyznaczniki jej pomiaru.Stan bezpieczeństwa państwa: Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa Polski..

- Warszawa : Wydawnictwo M. GRYZ JAROSŁAW: Rosyjska polityka energetyczna : implikacje dla bezpieczeństwa ...

Udostępnianie informacji.. Wzrost wagi pojawiających się zagrożeń wynika z rozwoju ich dynamiki i zmiennego charakteru, często trudnego do przewidzenia.. Cechuje ją przy tym różnorodność i dowolność wykładni społecznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych, innych.Dylematy Współczesnej Obronności I Bezpieczeństwa Państwa Aspekty Geopolityczne I Militarne Wyd.2.. Zapewnia profesjonalną realizację zamówień dla bibliotek, firm i instytucji z możliwością dostarczenia pod wskazany adres.. PL ENGEOPOLITYCZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Wprowadzenie Państwo, jako suwerenny, terytorialny twór działający na rzecz politycznych, gospodarczych, społecznych i obronnych interesów mieszkańców, kształtuje swoją przestrzeń bezpieczeństwa, którą bezpośrednio stanowi zarówno jego własnerówno z zakresu polityki i teorii bezpieczeństwa, aż po aspekty praktyczne z obszaru bezpieczeństwa państwa.. Aspekty geopolityczne i militarne.. Polityczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju = The Political Aspect of Energy Security .Obecnie dąży się do rozstrzygania sporów czy kryzysów głównie za pomocą metod politycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt