Dopisz pasujący wyraz nazwij kategorię słowotwórczą

Pobierz

przekonanie - zadzwonić - przeglądarka - ciasnawy - spokojniutki - pożegnać - utwór - przemilczeć - Od 1 do 1 z 1 .Formant - to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki - występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać wy- chodzić pod- pisać pod- chodzić na- pisać do- chodzić za- pisać s- chodzić roz- pisać nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy po- prze- rabianyDo każdego wyrazu podzielnego słowotwórczo dopisz definicję słowotwórczą.. SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów.W skład wyrazu pochodnego wchodzi wyraz podstawowy cały lub jego część, jest to temat wyrazu zwany podstawą słowotwórczą oraz druga część - formant (dom - domek, stal - stalowy).. Uzasadnij swoje rozwiązania.. Oba wyrazy łączy ścisły związek formalny (w formie wyrazu pochodnego zawiera się forma wyrazu podstawowego) i znaczeniowy (w znaczeniu wyrazu pochodnego zawiera się część znaczenia wyrazu podstawowego, np.Język polski klasa 8b 25.05.2020r.. podstawa słowotwórczaformant .. Zapisz wymowę przykładów.Sprawdzian składa się z 10 zadań, przeznaczony jest dla kl. 6 szkoły podstawowej.. strzelec..

Nazwij kategorię słowotwórczą.

Polub to zadanie.B.. W - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka.. podoficerski.Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pokrewne o wskazanym zabarwieniu emocjonalnym.. Kategoria słowotwórcza to grupa wyrazów pochodnych, które mają takie samo lub podobne znaczenie ogólne.. Nazwij tę kategorię słowotwórczą i wskaż formanty ją tworząc - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Nazwij tę kategorię słowotwórczą i wskaż formanty ją tworzące: pralnia, suszarnia,.. Zobacz więcej.. Iwona.. wypiek.. do podkreślonych wyrazów dopisz po jednym wyrazie podzielnym słowotwórczo należącym do tej samej kategorii słowotwórczej i mającym ten sam formant.2.. nadciśnienie.. Kategoria słowotwórcza może się składać z kilku typów słowotwórczych.. 2010-02-09 19:58:59; podkreśl w tekście wyrazy podzielne słowotwórczo i dokonaj analizy.. - część wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego D. .. ___malować 2.. Utwórz je za pomocą przedrostków: na-, do-, prze-, od-, za-.. wyraz podstawowy wyraz pochodny formant nazwa formantu.Fonetyczne środki stylistyczne ..

Mówi się wtedy, że mają one odpowiednią kategorię słowotwórczą.

Uzupełnij: wyraz podstawowy wyraz pochodny formant.. do każdego wyrazu dopisz wyrazy podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej, nazwij ten formant.. wyraz podstawowy: wyraz pochodny; formant; nazwa formantu; bieg.. przekonanie- zadzwonić- przeglądarka- ciasnawy- spokojniutki- pożegnać- utwór- przemilczeć- Zad.WYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. Author: Imię Nazwisko Created Date:Wyrazy należące do tych grup łączą wspólne cechy: podobny formant i znaczenie słowotwórcze.. Obejrzyj filmik na YuoTube nt. "Słowotwórstwo - część 1-5" iWyraz pochodny pochodzi bezpośrednio od wyrazu podstawowego dla niego (np. domecz-ek od wyrazu domek), więc musi mieć taką samą podstawę słowotwórczą (z ewentualną obocznością, np. tu k:cz).. Wymaga od ucznia wykazania się wiadomościami praktycznymi oraz znajomości niektórych pojęc związanych ze słowotwórstwem.Kategorie słowotwórcze.. Najczęściej wykorzystywanym fonetycznym środkiem stylistycznym jest onomatopeja, czyli wyraz naśladujący odgłosy ludzi, zwierząt, urządzeń, przyrody, np.bul‑bul, kukuryku, tur‑tur, klap, skrzypieć, ciurkać, chichrać się, chrobot, szczekanie, szelest, łomot, huk.. Czasem stosuje się też aliterację, która polega na nagromadzeniu podobnie .Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pochodne..

Podaj wyrazy podstawowe.

bielutki .zad.10 Podziel wyrazy złozone,zrosty,zestawienia karygodny,prostokąt,rzezimieszek,rurociąg zad.11.Dposzi wyrazy podstawowe.W wyrazach pochodnych podkresl podstawowy słowotwórcze i zaznacz głoski oboczne polny-śnieżynka-morski-zad.12 Dopisz pasujący wyraz.Nazwij kategorię słwotórczą a)gotowanie,pranie,mycie b)piekarnia,czytelnia .Zob.. Wyraz o zabarwieniu dodatnim Wyraz o zabarwieniu ujemnym ząb starzec ptak miska 5.. Wyrazy pochodne o wspólnym znaczeniu słowotwórczym, tworzą kategorie znaczeniowe (słowotwórcze).. przemówić.. (polecenie to było) (to jeszcze do polecenia)do każdego wyrazu dopisz parafraze słowotwórczą, wyraz podstawowy i formant.Słowotwórstwo - dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstawania nowych wyrazów w języku.. Słowotwórstwo dzieli się na słowotwórstwo synchroniczne (funkcjonalne), zajmujące się strukturą słownictwa i badaniem sposobów jakimi użytkownicy języka powiększają jego zasób, także derywacją oraz na słowotwórstwo diachroniczne, zajmujące się procesem historycznym .podkreśl wyrazy, w których cząstka -acz jako jedyny element słowotwórczy pełni funkcję formantu.. W pochodnych oddziel formant od podstawy, nazwij kategorię i podaj definicję słowotwórczą.. gniazdo słowotwórcze.. Podstawa słowotwórcza często różni się od wyrazu podstawowego obocznymi samogłoskami lub spółgłoskami (szkoła - szkółka o:ó).Omów budowę słowotwórczą poniższych wyrazów (podaj wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej, nazwij ten formant) ..

Utwórz rodzinę wyrazów od wyrazu ręka.

Dopisz pasujący wyraz.. - wyraz, który ma znaczenie słowotwórcze i który możemy odnieść do innych wyrazów C.. W językoznawstwie teoretycznym zamiast tego terminu używa się zwykle określenia "podstawa słowotwórcza" lub "formacja słowotwórcza".Kategorie słowotwórcze wyrazów (podział ze względu na znaczenie wyrazów) - nazwy wykonawców czynności, np. pisarz, podróżnik .. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe.. Nazwij zjawiska fonetyczne, które zaszły w podanych wyrazach.. Dopisz do przyrostków odpowiednie podstawy słowotwórcze, by utworzyć wyrazy o podanej kategorii.SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI ZE SŁOWOTWÓRSTWA.. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe.. Zapisz formanty, za pomocą których utworzono te wyrazy.. Wspólne znaczenie mają wyrazy: • domek, piesek, kwiatek, konik, wskazują bowiem ´coś małego´, • herbaciarnię, jadalnię, kurnik łączy znaczenie miejsca, w którym coś się znajduje lubDopisz po trzy wyrazy pokrewne do podanych: .. 13: Omów budowę słowotwórczą poniższych wyrazów (podaj wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwótczej, nazwij ten formant).. Wyraz pochodny - derywat, wyraz, który został utworzony od innego wyrazu, istniejącego w języku.. pędziwiatr.. Typ słowotwórczy to wyrazy należące do tej samej kategorii słowotwórczej, mające wspólne znaczenie, powstałe za pomocą tego samego formantu.Dopisz pasujący wyraz.. podstawa słowotwórcza formant W tabeli poniżej są wyszczególnione dwie kategorie słowotwórcze oraz przekładowe wyrazy, które do nich należą.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zad.. W podanych wyrazach wydziel podstawę słowotwórczą i formant.. W podanych wyrazach wydziel podstawę słowotwórczą i formant.. Wskaż wyrazy podstawowe dla wyrazów pochodnych: rybak - …………………………………………………………….. Zawiera zadania o różnym stopniu trudności.. a) gotowanie, pranie, mycie… b) piekarnia, czytelnia, jadalnia… c) pracowitość, mądrość, głupota… 6. pańskiWyraz podstawowy (termin z gramatyki szkolnej) - wyraz, od którego tworzy się wyraz pochodny, np. jagoda ⇒ jagodowy, szkoła ⇒ szkolny.Najczęstszymi wyrazami podstawowymi są rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.. śmiałek.. Temat: Słowotwórstwo - powtórzenie wiadomości.. Wyraz pokrewny należy do tej samej rodziny, więc musi mieć ten sam rdzeń co inne wyrazy.. podstawa słowotwórcza formant .. Nazwij .Typy słowotwórcze.. wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej i nazwij ten formant.. (dom -- dom-ownik -- przy-dom-owy).W podanych wyrazach wydziel podstawę słowotwórczą i formant..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt