Przeczytaj teksty w zdaniach 11 1-11 4

Pobierz

Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.Zadanie 1.. Odpowiedzi do zadań 5., 10., 16. zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach.Przeczytaj poniższe teksty.. Sagan666 April 2019 | 0 .Przeczytaj teksty .. Które stwierdzenia są prawdziwe ?. są zgodne z treścią nagrania (TAK), czy nie są (NIE).. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Przeczytaj trzy teksty (A-C) o wiadomościach w butelkach oraz pytania 9.1.-9.4.. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Zadanie 9.. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze .. (4 pkt) Chłopiec pyta o godzinę.. Ale nie mogę powiedzieć tego samego o właścicielach.. Uwaga!. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 1.-4., 6.-9., 11.-15. wybierz poprawną odpowiedź i zaznacz ją znakiem X.. (0-4) Przeczytaj tekst.. W każdym zadaniu poprawna jest .. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod, numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Mama i syn są w sklepie.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Skończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszaw-skim.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C .około 11 godzin temu.. Kto pomoże zad.w załączniku mini October 2020 | 0 Replies .Przeczytaj teksty.. Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Przeczytaj teksty.

Następnie wskaż te części tekstu, które odnoszą się do poszczególnych elementów zadania.. OJFP-100 Strona 11 z 18 Zadanie 9.. Jeden lub dwóch z nich są w porządku, ale z większością z nich ciężko jest sobie poradzićPrzeczytaj tekst.. Jeśli się pomylisz, otocz kółkiem błędnie zaznaczoną odpowiedź i zaznacz właściwą.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. uzupełnij luki w zdaniach 10.1 - 10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Do każdego akapitu 10.1.-10.4. dobierz właściwe pytanie A-E.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1-11.4 Zakreśl literę A, B albo C. More Questions From This User See All Izuku April 2019 | 0 Replies Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i wybierz właściwą odpowiedź: A, B lub C.. Przeczytaj teksty z którego usunięto cztery zdania razem z 9Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.-1.3.). Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Zanim dźwięk nadjeżdżającego pociągu dotrze do obserwatora przez powietrze, można usłyszeć stukot w szynach B. Dziecko mówiące do zamkniętej zjeżdżalni jest doskonale słyszalne na drugim jej końcu C..

Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

2011-11-04 15:24:26Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Przeczytaj teksty.. Małgorzata Chmielewska (ur. 1 stycznia 1951 roku w Poznaniu) - siostra zakonna, prze-łożona1 Wspólnoty "Chleb Życia".. uzupełnij luki w zdaniach 10.1 - 10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Przeczytaj tekst.. 1.4.około 11 godzin temu.. (0-4) Przeczytaj opisy trzech zwierząt domowych (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.. Uwaga!. (0 -5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Uwaga!. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). w zadaniach 7.1 7.3.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpływ nadawania kolejnych przywilejów szlacheckich na sytuację gospodarczą państwa polsko-litewskiego.. Przeczytaj teksty.. Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. uzupełnij luki w zdaniach 10.1 - 10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Question from @Sagan666 - Gimnazjum - Język angielski .. Sign In .. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. OJAP- Strona 11 z 20 7.4.. W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą..

(0-3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty.

W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru.Strona 8 z 11 Przeczytaj tekst o Małgorzacie Chmielewskiej i wykonaj zadania 16. i 17.. Pracowała jako katechetka2 z niewidomymi dziećmi w Laskach .Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj tekst.. Słomka włożona do szklanki z wodą wydaje się zgięta D.. Nie używaj korektora.. Światło opuszcza umiejętnie wyszlifowany diament tylko w określonych kierunkach4.. Uwaga!. Język angielski.. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1 − 4, które zostaną odtworzone z płyty CD.. Do każdego pytania dopasuj właściwy .Test dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie siódmejI grupa Test składa się z 16 zadań.. Jedno pytanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Do każdego pytania dopasuj właściwy opis.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. zdanie (A-D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Zakreśl jedną z liter: ...Przeczytaj teksty.

Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący .Przeczytaj tekst.. Wybierz (8.1.-8.3.). Przeczytaj poniższe stwierdzenia .. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Zakreśl właściwą literę .. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.. W zdaniach (1-3) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.. Wybierz właściwą odpowiedz ;D 2012-03-03 09:08:02; Przeczytaj cztery krótkie teksty.. CALCIO NEL FANGO*Jun 22, 2020Jun 18, 2020Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1, 2, 4, 5, 7-9, 11 oraz 12, zaznacz na karcie odpowiedzi zgodnie z informacjami zamieszczonymi na następnej stronie.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). Nie używaj korektora.. Wypisz z tekstu wyrazy dźwiękonaśladowcze.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt