Wstaw brakujące litery i sometimes go shopping

Pobierz

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Praca domowa"ćw.3/66 Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności tak aby powstał dialog.. 2 Uporządkuj litery, tak aby powstały brakujące wyrazy.2012/2013 - Click on 2 - 1I etap - zestaw opracowała Monika Kaznowska Tajemnica konkursu do dnia 14.12.2012r.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej z wypowiedzi.. Dwie reakcje nie pasują do żadnej sytuacji.. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt) 1.. A.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach ?Repetytorium GIMNAZJUM klasy 1-3 WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN P I L N E : s u k c e s na s p r a w d z i a n a c h , k l a s ó w k a c h i e g z a m i n i e g i m n a z j a l n y mPrzyjrzyj się obrazkom i podpisom.. 1 go / play skiing do / play computer games go / play basketball 4 go / do kitesurfing play / go bowling play / go windsurfing go / make camping go / play swimming Przeczytaj pytania i zakreśl właściwe odpowiedzi: a, b, c lub d.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.n r 4/2008 wrzesień/październik Języki Obce W Szkolejącym procesem jest planowanie wypowiedzi i porównanieplanów z działaniem.. Posłuchaj nagrania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.W stosowaniu obu tych czasów podstawową sprawą jest to czy chcemy wyeksponować związek teraźniejszości z przeszłością, czy też nie..

Vocabulary 1 Wstaw brakujące litery w nazwach przedmiotów.

Zakreśl właściwe wyrazy.. Mama życzy Ci miłej podróży.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki .BUTY Emel - Roczki - buty do nauki chodzeniaLISTENING 1.. Oller zasugerował, że inteligencja ma swojepodstawy w języku, a zdolność językowa (languageability) jest w zasadzie tożsama z inteligencją.W poszukiwaniu jednorodnej kompetencjijęzykowej J.W. Oller (1983) użył również .Przedimek w języku angielskim - nieodmienna część mowy w języku angielskim należąca do określników.. Tam, gdzie chcemy go wyeksponować stosujemy przeważnie czas Present Perfect.. 1 _____ Wpisz brakujące litery, tak aby powstały właściwe przysłówki opisujące .Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Są trzy rodzaje przedimków: nieokreślony, określony i zerowy.. Wyjaśniasz komuś, że ma przejść przez ulicę i skręcić w prawo.. Przedimek (ang. article) występuje przed rzeczownikiem lub frazą rzeczownikową i obrazuje stopień znajomości desygnatu przez zarówno autora wypowiedzi, jak i odbiorcę.. 5 5 6 4 Wstaw will lub won't i podany czasownik.. Chcesz kupić bilety na podróż.. Słownictwo do dialogu z ćw.1.. download computer text messages the Internet to the cinema chess to music ..

6.10 Przeczytaj definicje i uzupełnij brakujące litery.

Question from @GrandeStone" Your name.2 do karate 2 do gymnastics 3 blog 3 stay in 4 go out 4 blog 5 stay in 5 tweet 6 tweet 6 go out ___ / 5 ___ / 5 2 Uporządkuj litery, tak aby powstały brakujące wyrazy.. Pytasz o drogę do centrum.. 4 Judy doesn't has / have to .Średnio zaawansowany (B1) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.. TELEGRAM OD PEDAGOGA.Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej sytuacji.. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą .4.. Ktoś Cię pyta, czy to jest właściwa droga do stacji.. Przedimek nieokreślony występuje, gdy dana .Przykładowe zadanie: Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce..

2 Uzupełnij brakujące litery w nazwach sklepów, których definicje podane są poniżej.

2 Ułóż 3 pytania i odpowiedz na nie.. Kilka lat późniejJ.W..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt