Charakterystyka statyczna tyrystora

Pobierz

Obwodem głównym tyrystora nazywamy obwód prądowy, w którym są włączone główne elektrody tyrystora: anoda i katoda.. PRZEBIEG ĆWICZENIA: 1.. Oględziny Dokonać oględzin tyrystora (typ, topologia wyprowadzeń, obudowa i zaznajomić się z jego danymi katalogowymi.. Na podstawie wyników pomiarów z punktu 1 określ i zinterpretuj wpływ prądu bramki IB na parametry prądu anodowego IA płynącego w obwodzie pomiarowym.. Zmontować układ pomiarowy a) dla kierunku zaporowego.. W obwodzie tym płynie prąd.. 4) Charakterystyka zwrotna przedstawia zależność prądu kolektora od prądu kolektora I C od prądu bazy I B, przy U CE =const Widać na niej, że prąd kolektora jest w pewnym stopniu proporcjonalny do prądu bazy.TYRY - Badanie tyrystora CEL: Poznanie podstawowych charakterystyk i parametrów statycznych tyrystora.. znalazlem jedyni…1.2.. Na każdym ze stanów pracy tyrystora wyszczególnionych na charakterystyce powyżej można wyróżnić punkty zwane statycznymi parametrami tyrystora.. Oględziny Dokonać oględzin tyrystora (typ, topologia wyprowadzeń, obudowa i zaznajomić się z jego danymi katalogowymi.. Stanu blokowania, 3.. Jest zbudowany z wielowarstwowej struktury krzemowej p-n-p-n i posiada trzy elektrody: anod ęA, katod ęKi bramk ęB.Rys Charakterystyka napięciowo-prądowa złącza bramkakatoda: I - obszar nieprzełączania tyrystora, II - obszar możliwych przełączeń tyrystora, III - obszar pewnych przełączeń tyrystora Nie należy stosować napięć i prądów bramkowych o wartościach znajdujących się w obszarze powyżej krzywej określającej szczytowe wartości .charakterystyka statyczna (automatyka) charakterystyka statyczna (literatura) Tę stronę ostatnio edytowano 5 sty 2020, 23:01..

Charakterystyka i parametry tyrystora.

.Charakterystyki statyczne i dynamiczne Charakterystyki statyczne Metoda analityczna (obliczeniowa) - polega na graficznym przedstawieniu zależności pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym, przy wykorzystaniu matematycznego opisu procesów fizycznych zachodzących w obiekcie - za pomocą równania matematycznego.Plik Charakterystyki statyczne diody tyrystora triaka1.DOC na koncie użytkownika bartas618 • folder diody • Data dodania: 24 sty 2014TYRY - Badanie tyrystora CEL: Poznanie podstawowych charakterystyk i parametrów statycznych tyrystora.. 2.2017-04-29 Tyrystory - metody diagnostyki i zabezpieczenia.. Stanu przewodzenia, 2.. Stanu zaporowego.. Większość tyrystorów produkowanych obecnie, charakteryzuje się symetrią stanu blokowania oraz zaporowego, czyli U RRM = U DRM oraz I RRM = I DRM.. Ze względu na duży rozrzut charakterystyk bramkowych wywołany procesem technolo-Tyrystor - element półprzewodnikowy składający się z 4 warstw w układzie p-n-p-n, wyposażony w 3 elektrody, z których dwie są przyłączone do warstw skrajnych, a trzecia do jednej z warstw środkowych - warstwy typu p.. Parametry statyczne dla stanu zaporowego: U BR- napięcie przebicia tyrystora.tego względu jedną z najistotniejszych charakterystyk tyrystora jest charakterystyka napięciowo-prądowa obwodu bramki, nazywana też charakterystyką przełączania prądem bramki (wyzwala-nia)..

Rodzina charakterystyk statycznych tyrystora składa się ze: 1.

Elektrody przyłączone do warstw skrajnych nazywa się katodą i anodą, a elektrodę przyłączoną do warstwy środkowej typu p - bramką.Charakterystyka prądowo-napięciowa tyrystora z prądem bramki I - stan blokowania II - stan przełączania III - stan przewodzenia szczytowe napięcie blokowania UDWM, przy czym rozróżnia się jego wartość powtarzalną UDRM oraz niepowtarzalną UDSM, przy czym są one mniejsze od UBo.Charakterystyki statyczne i parametry obwodu głównego.. Charakterystyka blokowaniacharakterystyka statyczna, odpowiedź na wymuszenie skokowe, transmitancja widmowa, charakterystyka amplitudowo - fazowa (Nyquist) charakterystyki logarytmiczne (Bode) dr inż. Jakub Możaryn Podstawy Automatyki.. Aby dokonać załączenia tyrystora muszą być spełnione dwa warunki: między anodą A katodą K musi wystąpić polaryzacja w kierunku przewodzenia oraz do obwodu sterowniczego .Nieoczekiwana charakterystyka tyrystora Proszę, dodaj wyjątek dla do Adblock.. PRZEBIEG ĆWICZENIA: 1.. Stanu zaporowego.WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ TYRYSTORA I.. Rodzina charakterystyk statycznych tyrystora składa się ze: 1.. Cel ćwiczenia.. ), albo dynamiczna, kiedy postać zmienia swą osobowość pod wpływem różnych okoliczności życiowych (czas, otoczenie, przejścia życiowe, wpływ innej osoby itp.).Przykład: charakterystyka Edypa (fragment): Edyp to człowiek porywczy, gwałtowny i nadpobudliwy, co jest widoczne na przykład podczas rozmowy z Terezjaszem..

Zanotować dane katalogowe badanego tyrystora.

Charakterystyki statyczne i parametry obwodu głównego.. W stanie blokowania (rys.7.3b) złącza j 1 i j 3 są spolaryzowane w kierunku przewodzenia, a złącze j 2 w kierunku zaporowym.. Charakterystyka blokowaniaJednym z parametrów tej charakterystyki stanowi natężenie prądu bramki I G. Przykładowa charakterystyka główna przedstawiona jest na rysunku poniżej.. Powszechne stosowanie wysokoprądowych tyrystorów w urządzeniach przemysłowych powoduje, że elektrycy i automatycy, zatrudnieni w działach utrzymania ruchu, wcześniej czy później mogą stanąć przed koniecznością ich diagnostyki.Charakterystyka ta, podobnie jak i następna jest wykorzystywana rzadziej od dwóch wcześniejszych.. Charakterystyka napięciowo -prądowa (główna) tyrystora (rys.Charakterystyka może być statyczna, jeśli charakteryzujemy postać w określonym momencie jej życia (w klasie, w czasie obozu itd.. Poznanie sposobu tworzenia charakterystyki statycznej tyrystorów metodą "punkt po punkcie".. Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.charakterystyka statyczna tyrystora..

Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej tyrystora 1.1.

W stanie przewodzenia (rys.7.3c) wszystkie złącza są spolaryzowane w kierunku2.3.. Stanu przewodzenia, 2.. Osie charakterystyki są opisane następująco: a) pionowa Ia b) pozioma Uak Na poszczególnych osiach zaznaczone są ważniejsze napięcia i prądy: a) Itm, It(rms), It(av),.PODSTAWOWE PARAMETRY I CHARAKTERYSTYKI Tyrystor jest trójzaoiskowym, oztorowarstwowym przyrządem półprzewodnikowym,który możo być prze­ łączany ze stanu blokowania do stanu przewodze­ nia przy wykorzystaniu bramki w przypadku, gdy napięcie główne jest dodatnie.charakterystyka statyczna tyrystora 5.2.1. charakterystyka bramkowo - anodowa tyrystora 5.2.2. wzmocnienie tyrystora 5.3. tyrystor jako ŁĄcznik prĄdu przemiennego 5.4. dwupoŻeniowy regulator temperatury Ło 5.4.1. wŁaŚciwoŚci dynamiczne ukŁadu regulacji dwupoŁoŻeniowej 5.4.2. wpŁyw dodatkowego oporu cieplnego .Show content of filename tyrystor.zip from thread charakterystyka statyczna tyrystora File uploaded on elektroda.plcharakterystyka statyczna tyrystora.. W obwodzie tym płynie prąd.Tyrystor jest przyrz ądem półprzewodnikowym, który w odpowiednim układzie mo że sterowa ć przewodzeniem pr ądu stałego lub przemiennego.. Obwodem głównym tyrystora nazywamy obwód prądowy, w którym są włączone główne elektrody tyrystora: anoda i katoda.. Wyznaczanie charakterystyki IA = f (fw) jw [ 0] 0 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 IA [mA] W sprawozdaniu: 1.. Król zdaje sobie wówczas sprawę ze swojego gwałtownego usposobienie, tłumaczy je jednak tak: "A któż by nie dał się ponieść gniewowi, widząc, jak własnym pomiatasz ty krajem?. Treść ćwiczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt