Zapytanie ofertowe azbest

Pobierz

Kliknij aby zamknąć menu.. z 2013 r., poz.907 z późn.. Uchwały Rady Gminy 2018 r. - 2023 r. Uchwały Rady Gminy 2014 r. - 2018 r. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r. Uchwały Rady Gminy 2006 r. - 2010 r. Uchwały Rady Gminy 2003 r. - 2006 r. Protokoły Rady Gminy Pokój .. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Ostrów w roku 2014. na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.. ZAMAWIAJĄCY Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów Adres zamawiającego: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów Telefon: (77) 427 58 22 Faks: (77) 427 58 38 Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO II.. Zamawiający: Nazwa: Gmina Łodygowice REGON: 072182657 NIP: 5532450019Jun 14, 2022Mar 17, 2021 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: .. Protokoły Rady Gminy Pokój 2018 r. - 2023 r.Mar 10, 2022Jun 18, 2020Jul 20, 2020ZAPYTANIE OFERTOWE "Odbiór, transport i utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Przyłęk" Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.. GK.271.4.2020.AO(1) ZAPYTANIE OFERTOWE..

3.Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki realizacji zamówieniaZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Głogów zaprasza do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów" I.. Uchwały Rady Gminy Pokój .. Oferta powinna: a. być opatrzona pieczęcią firmową, b. posiadać datę sporządzenia, c. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, d. być podpisana czytelnie przez Wykonawcę V. zm.) - zwanej dalej "ustawą" Gmina Przasnysz zaprasza do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2022 roku" .Ostrów, dnia 22.04.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Kliknij aby otworzyć wyszukiwarkę.. Zamawiający Nazwa Zamawiającego: Gmina Głogów REGON: 390647311ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.04.2022 r. Gmina Łodygowice zaprasza do składania ofert na "Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łodygowice w 2022 r." I.. ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy w Przyłęku Przyłęk 30 26-704 Przyłęk Tel./fax.. Zamawiający GMINA OSTRÓW 39-103 OSTRÓW 225 II.. Kliknij aby otworzyć menu dostępności.OTWARTY KONKURS OFERT; AKTY PRAWNE .. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z .Jun 8, 2022ZAPYTANIE OFERTOWE..

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowo w 2020 roku.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt