Przeczytaj poniższy tekst i wpisz do tabeli podkreślone wyrazy z ch

Pobierz

Z tekstu wynika, że wyrazy nazwane natrętami trudno usunąć ze słownictwa współczesnych Polaków.. Sprawdź, czy arkusz składa się z 20 kolejno ponumerowanych stron.. W komórce E2 wpisz znak równości (=) i kliknij komórkę C2.Zamień podkreślone wyrazy na ich zdrobnienia.. W obszarze Zachowanie autodopasowania wybierz odpowiedni wygląd tabeli.. Ogłosiła nam, że dzisiejsze lekcje odbędą się w ogrodzie szkolnym.. Przeczytaj tekst.. 3 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Określ do jakiej kategorii należą- w tym celu wstaw we właściwe miejsca tabeli znak "X".. Znajdź w "Słowniku języka polskiego" wyraz "monolog" i objaśnij jego znaczenie.. Znajdź w "Słowniku języka polskiego" wyraz "monolog" i objaśnij jego znaczenie.. C. podmiotowe.. Iskrą iskra pryska, pryska, skręca, drga i świeci.- korzystając ze słownika synonimów do wyrazów: praktyczny, istotny, konieczny dopisz po dwa synonimy - napisz wyrazy, które kojarzą ci się z kotem - przeczytaj tekst z podręcznika s. 278-279 pt. "Praktyczny pan" - ułóż i zapisz dwa pytania do tekstu - przeczytaj nową wiadomość ze s. 280 mówiącą o tym, co to jest antonimW wypowiedzeniu Proszę zauważyć, jakie zaszły zmiany w otoczeniu słownym tego wyrazu podkreślone sformułowanie to zdanie podrzędne A. przydawkowe.. Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności, A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości..

Przeczytaj poniższy tekst i dokończ podane zdania.

Znajdź w tekście i podkreśl pary wyrazów, które się rymują.. Do klasy weszła pani i powiedziała, że ma dla nas niespodziankę.. Recycle W miejsce nut wstaw odpowiednie samogłoski tak, aby powstały nazwy gatunków muzyki.. Skreśl wyrazy, które się powtarzają.. CKE - zestawy zadań powtórkowych, 16 marca 2020 (dzień 1).Strona 6. z 10 Zadanie 9.. Aby utworzyć tabelę, zaznacz dowolną komórkę w zakresie danych i naciśnij klawisze Ctrl+T.. Upewnij się, że jest zaznaczone pole Moja tabela ma nagłówki, a następnie kliknij przycisk OK.. ZADANIE 9 _____ Rozdziały 1-12 / 4 pkt.. - Kim są bohaterowie wiersza?. Przeczytaj wiersz.. On traktament miał dać potem; I ten pośpiech jego wielki, Z jakim wziął się do butelki, Z jakim nalał lampkę całą,Czytamy utwór Adama Mickiewicza o przyjaźni Leszka i Mieszka i określamy cechy bohaterów.. B. okolicznikowe.. stosowane najczęściej do .11.. PĘDZI POCIĄG Pociąg, pociąg, pociąg jedzie gdzieś w odległą stronę; ciągnie, ciągnie, wiedzie, wiedzie wagon za wagonem.. Przeczytaj wyrazy.. Wpisz do tabeli rymujące się wyrazy:CZAS PRACY: do 180 minut .. Diabełek postanowił ją namówić, by oddała mu duszę.Przeczytaj poniższy fragment utworu literackiego.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedźPrzeczytaj tekst, a następnie wpisz do tabeli wyrazy będące przykładami podanych zasad pisowni.Tego wieczoru diabełek siedział pod sosną..

Przeczytaj poniższe teksty A-E.

Napisz w zeszycie podkreślone wyrazy z podziałem na sylaby według wzoru: pra-cow-ni-ca.. Podkreślone wyrazy napisz z podziałem na sylaby.. Sprawdź, czy w arkuszu są wydrukowane 22 zadania.. W zeszycie ćwiczeń str. 114 - 119 są zadania do dzisiejszej lekcji.1.. Następnie wypisz te wyrazy, porząd-kując je według części mowy.. Jeśli ktoś zapomniał podstawowe zasady pisowni, bardzo proszę przeczytać reguły z podręcznika str.216 - 219.. Pokoloruj fragmenty listka z rzeczownikami na brązowo, a z nazwami czynności na żółto.. Znajdź w tekście i podkreśl pary wyrazów, które się rymują.. fasola warzywa brzoza seler drzewoOdszukaj i podkreśl wyrazy należące do jednej rodziny - ćwiczenie 5, str. 38.. Tekst źródłowy nr I REJENT Wczas przychodzisz, drogi synu, Pomówimy słówek parę.. - Co robił chrząszcz?. Zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować, a następnie kliknij pozycję Wstawianie > Tabela > Konwertuj tekst na tabelę.. To był piękny, wiosenny dzień.. Zaśpiewaj, aby powtórzyć poznane zasadyZadanie 2.. Uzupełnij poniższe zdanie.. Przepisz podane wyrazy tak, aby wystąpiły w nich zakończenia -uś, -unia, -unio, -uszek, -uszko.. wzoru i wpisz do niej wyrazy: ósmy, wóz, wór, domów, kotów, łódka, pocztówka, miód, dół, klasówka, mówi, chłopców, ów, ówczesny, ósmoklasista, lód, kółko, ówdzie, mróz, butów..

Przeczytaj tekst zamieszczony poniżej.

o. logicznym.. 6.3 teksty, 20 zadań z odpowiedziami i wyjaśnieniami.. Wpisz w każdą lukę 2.1.-2.3. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz do tabeli rymujące się wyrazy:Strona 2 z 12 Rodzice i dzieci Uważnie przeczytaj poniższy fragment Zemsty A. Fredry, przypomnij sobie treść całego utworu, a następnie wykonaj polecenia od 1. do 8.. "3 WYRAZ CZĘŚĆ MOWY ODMIENNA NIEODMIENNAWpisz je do tabeli w porządku chron.. Program Word automatycznie wybierze szerokość kolumn tabeli.Skopiuj przykładowe dane z powyższej tabeli (wraz z nagłówkami kolumn) i wklej je w komórce A1 nowego arkusza Excel arkusza.. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (1-4) właściwą literę.Na dzisiejszej lekcji utrwalimy pisownię wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch.. […] W tobie jedna ma nadzieja, Lecz zazdroszczą mi jej wrogi; Syna z ojcem chcą .1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiedniej kolumny tabeli.. Wykupienie całego zapasu półpancerzy przez klientów.. Uporządkuj i przepisz wyrazy w kolejności alfabetycznej.. Odpowiedzi wpisz do tabeli.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. (0-1) Do każdego elementu kompozycyjnego dopisz odpowiadające mu wydarzenie.. Odegranie scenki w sklepie przez staruszka i pana Eugeniusza.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

Przeczytaj tekst - wyjaśnij, że jest to monolog.

Zadanie 6.. Wstęp do zajęć.. (0-3 pkt.). Upewnij się, że liczby w obszarze Rozmiar tabeli odpowiadają liczbie kolumn i wierszy, które chcesz utworzyć.. Napisz, kim są ci bohaterowie, i podaj po jednej cesze ich charakteryzującej.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. W nich gromadą jadą, jadą w dal nieznaną dzieci.. Umrzeć, umrzeć, wielkie Nieba!. Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.1.. Zapisz temat zajęć datę i podwójny numer lekcji 2.. Instrukcja dla ucznia .. Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy "Chrząszcz" - podręcznik, str. 43.. Trzy wyrażenia zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.. (0-1) Wypisz z tekstu Andrzeja Markowskiego przykłady czasowników potwierdzające dwa- narysuj tabelkę wg.. a) Przeczytaj poniższy ciąg wyrazów, wybierz spośród nich te, które są wyrazami bliskoznacznymi do słowa przyjaciel, czyli mogą to słowo zastąpić.5.. Właśnie zjadł kilka okruchów ciasteczka, które dał mu piekarz.. B. Wspólne łowienie ryb przez narratora i staruszka.. Zapisz te zdania.. A. in a nutshell B. in the soup C. flogging a dead horseAutorka rozważa używanie wyrazów modnych z perspektywy poprawności językowej.. D. dopełnieniowe.. Podkreśl te, które maja więcej liter niż głosek chmura trawa deszcz las kasztany 6.. Zaczął nasłuchiwać - w pobliżu płakała jakaś dziewczynka.. Podkreśl wyrazy z ą i ę.. - W jakim mieście chrząszcz brzęczał?Wpisz do tabeli nazwy części mowy, do których należą podkreślone wyrazy zacytowanego zdania.. W przytoczonym fragmencie Pana Tadeusza występuje kilku bohaterów jednostkowych i jeden zbiorowy.. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.. PAPKIN rzucając się na krzesło.. po krótkim milczeniu Lecz gdzież była moja głowa!. "Niebawem Karol uzna, że nie oszczędzał nikogo, bo znajdzie dokoła niego czterystu Saracenów, jednych zranionych, innych przeszytych na wylot, z uciętą głową.. Jurek upiekł pięć placków.. Wpisz do tabeli odpowiednie oznaczenia literowe.. Józek równo poukładał książki na półce.Przeczytaj poniższe zdania i zastąp podkreślone w nich słowa ich synonimami podanymi w ramce.. Jam go beształ, mieszał z błotem.. W oknie Konwertowanie tekstu na tabelę wybierz odpowiednie opcje.. Z zachowanych źrodeł wynika, że pismo rozumiane jako system znaków służących do zapisywania słów i myśli wprowadzili Sumerowie.. Przeczytaj tekst - wyjaśnij, że jest to monolog.. Brak stron lub inne wady arkusza zgłoś nauczycielowi.. Zabraliśmy wszystkie potrzebne rzeczy, drugie śniadanie i poszliśmy.Przeczytaj poniższy fragment utworu.. Dwa wyrażenia zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt